snoter.eu
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst

Technologie stosowane w mobilnym internecie

GPRS - pierwsza technologia pozwalająca na pakietowe przesyłanie danych w sieciach GSM. Pozwala na transmisję z maksymalną prędkością do 115 kb/s.

EDGE - technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych. EDGE jest rozszerzeniem technologii GPRS i umożliwia transmisję z prędkością do 240 kb/s.

UMTS - standard telefonii komórkowej trzeciej generacji, następca GSM. Sieci UMTS umożliwiają znacznie wyższe transmisje danych (do 384 kb/s), wystarczające do przesyłania obrazu (wideorozmowy). UMTS zapewnia również znacznie lepszą jakość połączeń niż GSM.

HSDPA - technologia stosowana w sieciach komórkowych trzeciej generacji (UMTS). Umożliwia pobieranie danych z maksymalną prędkością 21,6 Mb/s.

HSUPA - technologia podobna do HSDPA, z tym że usprawnia przesyłanie danych w kierunku sieci. Umożliwia transmisję z maksymalną prędkością 5,7 Mb/s.

HSPA - standard sieci, w których wykorzystuje się jednocześnie technologie HSDPA i HSUPA.

HSPA+ - standard sieci, w którym możliwe są wyższe niż w wypadku HSPA prędkości przesyłania danych (obecnie: pobieranie - 21,6 Mb/s, wysyłanie - 5,7 Mb/s).

CDMA - standard sieci umożliwiający dostęp do mobilnego internetu na dużych obszarach (w stosowanym przez Orange standardzie z prędkością do 1 Mb/s).