snoter.eu
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst

Zmiana adresu sieciowego w Linuksie

Konfiguracja sieci

Każdy komputer w sieci musi mieć indywidualny adres. W celu podejrzenia aktualnych ustawień wpisujemy w konsoli:

ifconfig

Wyświetli on dostępne urządzenia np. eth0, wlan0 itp. Aby zmienić konfigurację należy edytować plik /etc/network/interfaces. Edytować go można w trybie graficznym:

sudo gedit /etc/network/interfaces

lub w Terminalu:

sudo nano /etc/network/interfaces

Domyślnie Linux ustawia sieć na pobieranie IP z DHCP. Plik wygląda tak:

 

auto lo

auto eth0

iface lo inet loopback

Linia "auto eth0" mówi o tym, że IP do karty sieciowej jest pobierane automatycznie. Aby ustawić adres statyczny należy wpisać:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.0.254

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.0.1

DHCP będzie zastąpiony przez statyczny adres. Po dokonaniu zmian można zamknąć i zapisać plik. Uwaga: Błędna konfiguracja lub drobny błąd może doprowadzic do braku połączenia lub niepoprawnego działania sieci. 

Bardzo ważną częścią ustawienia sieci jest konfiguracja DNS. DNS jest odpowiedzialny za tłumaczenie domen na adres IP. Edycję serwerów DNS wprowadzamy w pliku /etc/resolv.conf np.:

nameserver 192.168.0.1 

nameserver 192.168.0.2

W pliku /etc/resolv.conf można podać domene i liste poszukiwania dla hostów:

nameserver 192.168.0.1

nameserver 192.168.0.2

domain snoter.eu

search snoter.eu

Na samym końcu trzeba karte zrestartować. Robimy to poleceniem dla całej sieci:

sudo /etc/init.d/networking restart

lub dla pojedyńczej karty poleceniami ifup i ifdown:

sudo ifup eth0