Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst
Snoter Computerdienst

Archiwizacja Danych

Dane możemy stracić na wiele sposobów, do najczęstszych należą nie tylko błędy człowieka, ale również sprzętu czy oprogramowania. Według statystyk od 60% do 80% krytycznych danych znajduje sie na nośnikach, bądź urządzeniach, które mogą ulec awarii. Trudno sobie to dziś wyobrazić, ale 90% komputerów nigdy nie była archiwizowanych. Co ciekawe większość osób myśli o braku wcześniejszego przeprowadzenia przez nich archiwizacji, w czasie do 5 minut po utracie danych! Dlaczego nie pomyśleć o tym wcześniej?

Archiwizacja danych polega na systematycznym sporządzaniu kopii zapasowych plików, baz danych, programów. Jest to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa, o którym bardzo często zapominają administratorzy sieci lub użytkownicy domowi. Zawsze jest to oszczędność czasu i pieniędzy w przypadku utraty danych, a z kopii zapasowej możemy odzyskać dane w każdej chwili całkowicie za darmo. Należy przy tym pamiętać, że archiwizacja danych to proces dużo łatwiejszy niż odzyskiwanie danych.

Dane można zarchiwizować na różnych nośnikach (płyty CD/DVD, zewnętrzne dyski). Metodę archiwizacji dobieram indywidualnie do potrzeb klienta. Archiwizacja może być przeprowadzona bezpośrednio u klienta. Obejmuje ona wtedy kompleksowe wdrożenie począwszy od dostarczenia nośników, aż po dostarczenie odpowiedniego sprzętu.

Archiwizacja dokumentów papierowych

Prowadzenie firmy to również rosnący stos dokumentów w postaci papierowej. Bardzo trudno jest czasami coś odnaleźć, wtedy siedzimy godzinami i przeszukujemy całe archiwum. A gdyby to było w komputerze w formie cyfrowej i było można za pomocą odpowiednich kryteriów wyszukać podając datę, czy nazwisko? Istnieje możliwość przeprowadzenia archiwizacji dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Pamiętaj jednak, że dokumentacja cyfrowa nie zwalnia z obowiązku posiadania dokumentacji papierowej. Ma ona na celu szybsze i dużo łatwiejsze odnalezienie żądanego pisma.